Bildiriler

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal kongresi için bildiri tam metinleri yazım kurallarına göre hazırlanmalı, ve hazırlanan Word dokümanı en son 16 Haziran 2014 tarihinde zm15@metu.edu.tr adresine e-posta ekinde gönderilmelidir. Bildiri tam metni Word dokümanı (doc veya docx) dosya ismi “konubasligino_bildirino_ilkyazarsoyadi” olmalıdır (örneğin, 1 no’lu konu başlığı olan Zemin Özellikleri konusunda bir bildiri için 01_05_Aksoy.docx).

Yorumlar kapatıldı.