Konuşmacılar

On Birinci Ord. Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu Konferansı

 

Prof. Dr. Erol Güler (Boğaziçi Üniversitesi) : 

 “Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Bir Devir Başlatan Malzeme: Geosentetikler”

Prof. Dr. Erol Güler 1952 yılında İstanbul’da doğmuştur. Liseyi Alman Lisesi’nde okumuş ve AFS Bursu ile gittiği Los Angeles San Marino High School’dan 1971 yılında mezun olmuştur. 1975 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinden mezun olmuş yine aynı üniversitede Geoteknik Anabilim Dalında 1977 yılında yüksek lisans ve 1981 yılında doktora derecelerini almıştır. 1982 yılında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladığı Boğaziçi Üniversitesinde 1989 yılında Profesör kadrosuna atanmış ve halen bu görevini devam ettirmektedir. 1996-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve 2004-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1989-1991 yıllarında University of Maryland (Amerika Birleşik Devletleri’nde) Fulbright Misafir profesörü olarak çalışmıştır. 2012 yılında tüm dünyadaki üyelerin oyları ile International Geosynthetics Society (IGS) Konsey Üyeliğine seçilmiştir. International Standards Institute (ISO) Geosentetik Komitesinde TSE’yi 2006 yılından beri temsil etmektedir. 2010 yılından beri de aynı komitenin 2 numaralı çalışma grubunun yürütücülüğü yapmaktadır. 2012 yılından beri TSE’nin tam üye olduğu European Committee for Standardization (CEN) de de hem TSE’yi temsil etmekte, hem de 2 numaralı çalışma grubunun yürütücülüğünü yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde “National Academies”e bağlı Transportation Research Board (TRB) Geosentetikler Komitesi’nin 5 uluslararası üyesinden biridir. IGS Türkiye Chapter’ı olan Geosentetikler Derneğini kurmuştur ve şu anda Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan 6. Avrupa Geosentetikler Konferansı (EuroGeo6)’nın da Organizasyon Komitesi Başkanlığını yürütmektedir. Prof. Dr. Erol Güler 15 Doktora tezini ve 58 Master tezini yürüterek tamamlatmıştır, halen de 3 doktora tezini yürütmeye devam etmektedir. Prof. Dr. Erol Güler 100’ün üzerinde akademik yayın yapmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok büyük projede geoteknik danışman ve projeci olarak görev yapmıştır.

ZM 15 Davetli Konuşmacılar

 

Prof. Dr. Mehmet Berilgen (Yıldız Teknik Üniversitesi):

Geoteknikte Sayısal Analizler: Yöntemler, Esaslar Ve Sınırlamalar

Prof. Dr. Mehmet Berilgen 1963 yılında Elazığ’da doğmuştur. 1980 yılında Elazığ Lisesi’ni, 1984 yılında Fırat Üniversitesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tatbiki Mekanik programında yüksek lisans programını tamamladıktan sonra 1987 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimini almıştır.  Halen aynı üniversitede Profesör olarak çalışmaktadır.   2001 yılında Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles’da (UCLA) doktora sonrası çalışmaları yapmış, 2006 yılında University of Wisconsin Madison’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Doktora çalışması Ankrajlı Perdelerde Zemin Yapı Etkileşiminin İncelenmesi konusunda olup zemin yapı etkileşimi, derin kazılar, şevler, zeminlerin davranışı, taş kolonlar ve  geoteknik deprem mühendisliği konularında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Doç. Dr. Sami Oğuzhan Akbaş (Gazi Üniversitesi):

“Güvenilirliğe Dayalı Tasarım Ve Modern Temel Mühendisliği Standartlarına Etkisi”

Doç. Dr. Sami Oğuzhan Akbaş, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1999 yılında ise Cornell Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans derecelerini aldı. 2002 yılına dek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’nda gövde tasarım mühendisi olarak çalıştı. 2007 yılında Cornell Üniversitesi’nde “Kohezyonsuz Zeminler Üzerindeki Sığ Temellerin Deterministik ve Güvenirliğe Dayalı Tasarımı” başlıklı tez çalışması ile doktora derecesini tamamladı. 2010 yılına kadar Avrupa Birliği Marie Curie Deneyimli Araştırmacı Bursu ile İtalya’da Milano Bicocca Üniversitesi’nde ve JICA desteği ile Japonya’da doğal afetler üzerinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptı. 2010 yılından beri Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Araştırma konuları genellikle geoteknik mühendisliğinde maliyet üzerinde etkin risk yönetim yöntemlerinin güvenilirliğe dayalı tasarım ile geliştirilmesi ve model deneyleri kullanılarak temel davranışı üzerindeki bilgi seviyemizin artırılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği, International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, American Society of Civil Engineers ve Geotechnical Safety Network üyesidir.

Dr. Harun Kürşat Engin (Norveç Geoteknik Enstitüsü):

“Geoteknik Mühendisliği Uygulamalarında İnşa (installation) Etkilerinin Nümerik Modellenmesi”

Dr. Harun Kürşat Engin Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. 2002 yılında aynı bölümde Yüksek Lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Yüksek Lisans’ını tamamlayarak aynı bölümde doktora eğitimine başladı. 2006 yılında Plaxis bv’de misafir araştırmacı olarak ‘Embedded Piles’ üzerine çalışmalarda bulundu. Sonrasında bu konuda devam ettirdiği çalışmalarını Plaxis kılavuzunda ve çeşitli konferans ve sempozyumlarda sundu. Delft University of Technology (TU Delft)’den aldığı davet üzerine ODTÜ’deki görevinden ayrılıp, kazık inşa etkilerinin araştırılması konulu Hollanda Bilim ve Teknoloji Kurumu (STW) projesinin nümerik kısmında araştırmalarda bulunmak üzere doktora çalışmalarına başladı. Bu süre zarfında Marie-Curie (IAPP) bursuyla Norveç Geoteknik Enstitüsü (NGI) Computational Geomechanics (CGM) departmanında araştırmalarda bulundu. 2013 yılında TU Delft’ten doktor ünvanıyla mezun oldu. Sonrasında NGI’da post-doc olarak araştırmalarına devam etti. 2013 yılında NGI, CGM departmanında geoteknik mühendisi olarak çalışmaya başladı. Harun Kürşat Engin, ağırlıklı olarak zemin yapılarının inşa etkileri ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin nümerik analizleri üzerine çeşitli offshore projelerinde görev aldı. Bunun yanısıra, kumlu zeminlerde tanecik kırılmasının (grain crushing) modellenmesi, yumuşak kayalarda iğne penetrometre (needle penetrometer) uygulama ve etkileri, zemin çivilerinin oturma azaltıcı olarak sömel altında uygulanması (Y. Lisans tezi) ve yapay sinir ağlarının geoteknik deprem mühendisliği uygulamaları üzerine çalışmalarda bulundu.

Prof. Dr. Kemal Önder Çetin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi):

Dolgu Barajlar İçin Sismik Tasarım Ve Performans Kriterleri”

Prof. Dr. K. Önder Çetin, doktora çalışmalarını geoteknik deprem mühendisliği alanında, ülkemizi tehdit eden en büyük doğal felaketlerden biri olan depremler sırasında suya doygun temel zeminlerinin sıvılaşma mekanizmasının anlaşılması üzerine yapmıştır. Dr. Çetin, depremlerin yapı temel sistemleri üzerine etkilerinin anlaşılması ve neden olduğu zararların önlenmesi/azaltılmasında önemli bir adım olan temel zeminlerinin dayanım kaybının (sıvılaşmasının) belirlenmesini analiz eden bir yöntem önermiş, bu yöntemi sunan makalesi ASCE-Geo-Institute tarafından 2006 yılında “Thomas A. Middlebrooks Outstanding Professional Accomplishment Award” ile ödüllendirilmiştir. Dr. Çetin’in temel zeminlerinin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde zeminin rijit olmayan davranışını temsil etmek üzere geliştirdiği bağıntılar birçok araştırmacı/mühendis tarafından kabul görerek yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmaları arasında depremler sırasında ve sonrasında oluşan zemin yanal yayılmalarının olasılıksal analizine yönelik olarak 1999 Kocaeli Depremi sonrası derlenen ve geri analizle oluşum mekanizmaları ortaya çıkarılan vaka örnekleri çalışması özel bir öneme sahiptir. Arazide gerçekleştirilen koni penetrasyon deney verileri esas alınarak zeminlerin sınıflandırmasını amaçlayan araştırması ile numune almaksızın zeminleri sınıflandıracak yeni bir yöntem önermiştir. Halen deneysel ve teorik zemin mekaniği ve temel mühendisliği alanında çalışmalarını da sürdüren Prof. Çetin’in yüzü aşkın bilimsel makale ve bildirilerine iki yüzü aşkın atıfta bulunulmuştur. Bugüne kadar 14 adet yüksek lisans, 5 adet doktora çalışması yönetmiş, halen birçok ulusal ve uluslararası dergi ve kuruluşlarda değerlendiricilik (hakemlik) görevlerini sürdürmektedir.

Yorumlar kapatıldı.